Aort Ko (AoCoA)arktasyonu

Sıradaki içerik:

Aort Ko (AoCoA)arktasyonu

e
sv

Aort Stenozu (AS)

32 okunma — 28 Ocak 2023 07:41
Doğuştan görülen ya da yaşamın ilerleyen dönemlerinde gelişebilen bir kalp kusuru olan Aort Stenozu (AS), eğer sorun doğuştan meydana gelirse; oluşan kusur, hamileliğin ilk 8 haftasında meydana gelir.

Doğuştan görülen ya da yaşamın ilerleyen dönemlerinde gelişebilen bir kalp kusuru olan Aort Stenozu (AS), eğer sorun doğuştan meydana gelirse; oluşan kusur, hamileliğin ilk 8 haftasında meydana gelir.

Aort kapağı; sol ventrikül ve aort arasındadır. Tek yönlü işlev gören aort kapağı, kanın aorta doğru akmasına izin verir, ancak sol ventriküle geri gitmeyen 3 deri kanadı (broşür) bulunur.

Aort darlığı olarak da adlandırılan bu kalp kusuru, aort kapağının tamamen açılmamasıyla meydana gelir. Aort darlığında, aort kapakçığındaki sorunlar, yaprakların açılmasını zorlaştırırken, kanın sol ventrikülden aorta doğru akmasına izin verecektir.

Çocuklarda Aort Stenozun Sebebi Nedir?

Konjenital aort darlığı; doğum öncesi büyümenin ilk 8 haftasında, aort kapağının uygun olmayan şekilde gelişimiyle meydana gelir. Birçok farklı faktörden meydana gelmiş olabilir. Ancak çoğu zaman bu kalp kusuru; gelişmesi için görünür bir neden olmaz ve sporadik (şans eseri) ortaya çıkabilir.

Bazı doğuştan olan kalp kusurlarında, genetik bağlantı yani kusurlu gen olabilir. Bu durumda bazı ailelerde kalp sorunlarının daha sık görülmesine sebep olur. Edinilmiş aort darlığı yani sonradan oluşan aort darlığı, romatizmal ateşe neden olan bir strep enfeksiyonundan sonra ortaya çıkabilir.

Çocuklarda Aort Stenozu Belirtileri Nelerdir?

Aort Stenozu (AS) çoğunlukla yaşlı yetişkinleri etkilemesine rağmen, bazı bebeklerin doğuştan sahip olduğu bir kusurdur ve erkek bebeklerde daha yaygındır. Küçük bebeklerde şiddetli ya da kritik aort darlığı, kan akışının azalmasına neden olur. Bu enerji eksikliğine yani uyuşukluğa, yetersiz beslenmeye ve solunum sıkıntısı çekilmesine sebep olur.

 • Yorgunluk
 • Nefes darlığı
 • Düzensiz kalp atışı ya da çarpıntı
 • Göğüs ağrısı
 • Eforla baş dönmesi

Aort darlığının hafif biçimlerinde, çoğunlukla bebek ve küçük çocuklarda semptomlara neden olmaz. Çocuklar büyüdükçe; yorgunluk, kalp üfürümü, nadiren göğüs ağrısı, bayılma ya da anormal kalp ritmi gibi belirti ve semptomlar görülür.

Aort Stenozu Nasıl Teşhis Edilir?

Aort Stenozu (AS); nadir durumlarda yenidoğanlarda acil tıbbi müdahale gerektirir. Çoğu ciddi vaka, fetal kalp programı ile doğumdan önce teşhis edilebilir. Teşhisin ilk aşaması, doktorun stetoskopla kalbi dinleyerek, kalp üfürümü olup olmadığına bakmaktır.

 • Nabız oksimetresi
 • Göğüs röntgeni
 • Ekokardiyogram (EKO)
 • Elektrokardiyogram (EKG)
 • Kardiyak MR
 • Kalp kateterizasyonu

Aort darlığı, ailelerde olabilir. Bu yüzden diğer yakın aile üyelerinde de kalp hırıltısı durumu varsa, kardiyoloğa bu durum bildirilmelidir.

Aort Stenozu Tedavisi Nasıl Gerçekleştirilir?

Aort Stenozu (AS) için gereken kesin tedavi, her çocuğun kalp anatomisine göre değişir. Önemsiz ve hafif aort darlığı, tedavi gerektirmez. Orta, şiddetli ve kritik aort darlığı tedavi gerektiren durumları ortaya çıkarır.

Kalp kateterizasyonu:

Çoğu durumda kalp kateterizasyonu gerektiğinde balon valvüloplasti tedavisi uygulanır. Bacaktaki bir artere ince bir tüp yerleştirilir ve tüp aort kapağından geçirilerek, çocuğun kalbine yönlendirme işlemi yapılır.

Valvülopasti ameliyatı:

Ağır vakalarda; kapağın onarılması ya da değiştirilmesi için kullanılır. Çocuğun yaşı, cinsiyeti, özel ihtiyaçları ve kapak anatomisine bağlı şekilde valvüloplasti ameliyatı gerçekleştirir.

Yapay vanalar:

Aort darlığının bir başka tedavi yöntemidir. Yedek kapak olarak mekanik kapaklar kullanılır. Bu tedavi sonrasında çocuk, hayatı boyunca kan inceltici ilaçlar kullanır.

Ross prosedürü:

Ross prosedürü; aort kapağı, hastanın pulmoner kapağı ile değiştirilmesiyle gerçekleştirilir. Pulmoner kapak daha sonra, bağışlanan bir organ ile değiştirilir. Bu prosedür; hastanın kendi pulmoner kapağı, çocukla birlikte büyümesine izin verecektir.

Subaortik ve supravalvar darlık tedavisi:

Subaortik stenoz ameliyatı; sırtın kesilmesiyle gerçekleştirilir. Supravalvar aort darlığı ameliyatı, aortun bir yama ile genişletilmesini sağlar.

Tıp ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte, kalp rahatsızlığı olan çocukların çoğu, yetişkinlik zamanında sağlıklı ve üretken bir hayat sürebiliyor. Aort kapağı hastalığı olan tüm hastalar, bir kardiyolog eşliğinde, ömür boyu takip ve bakıma ihtiyaç duyacak şekilde yaşar.

 

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli