Triküspit Artezisi

Sıradaki içerik:

Triküspit Artezisi

e
sv

Trunkus Arteriyozus

61 okunma — 28 Ocak 2023 10:56
Çocuk kalp hastalıkları sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Annenin yaşı, beslenmesi, çevresel faktörler, genetik faktörler gibi çoğu durum bebeklerde kalp problemlerinin

Çocuk kalp hastalıkları sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Annenin yaşı, beslenmesi, çevresel faktörler, genetik faktörler gibi çoğu durum bebeklerde kalp problemlerinin çıkmasını tetiklemektedir. Ancak çoğu kalp probleminin genellikle neden olduğu bilinmemektedir. Trunkus arteriyozus da yeni doğan bebeklerde %3 oranında görülen bir kalp hastalığı türüdür.

Trunkus Arteriyozus Nedir?

Normal insan kalbinde iki adet atar damar bulunmaktadır. Ancak bu hastalık sonucunda bebeğin kalbinde iki değil tek büyük bir atar damar bulunmaktadır. Pulmoner artlerler ise gelişen bu farklı tiplere göre geniş damarlardan ayrılır. Bu hastalık kalpte bulunan her iki ventriküllü de etkileyerek olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Nadiren bu hastalıkta atar damar ortadan değil sadece sağ ya da sol vertikülden çıkabilmektedir.

Trunkus Arteriyozus Tipleri Nelerdir?

Trunkus arteriyozusun oluşumunda pulmoner arterlerin ayrılma biçimine göre bu hastalık 4 tip olarak gelişmektedir.

 • Tip 1: Bu tip trunkus arteriyosuzta trunkusta kısa bir ana pulmoner arter bulunmaktadır. Bunun tanında arter trunkusun sol yanından çıkan ve sağ – sol olarak ayrılır.
 • Tip 2: Tip 2 trunkusta her iki pulmoner arter de trunkusun arka duvarından çıkar. Bu iki arter birbirine çok yakındır.
 • Tip 3: Tip 3 trunkusta pulmoner arterler trunkusun yanlarından ayrılmaya başlar.
 • Tip 4 : Bu tipte ise boşlukta hiç pulmoner arter yoktur. Kanlanma aortopulmoner kollateral alterlerle sağlanır.

Trunkus Arteriyozus Belirti ve Bulguları Nelerdir?

Trunkos arteriyozus belirtileri ve bulguları oldukça geniştir. Bu hastalık tipine göre oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu bulgu ve belirtiler;

 • Bu bulgu ve belirtilerin tamamı pulmoner stenoza bağlıdır.
 • Eğer PS yok ise hastada beklenen belirtiler; akciğer enfeksiyonu, hipertansiyon, büyüme ve gelişme geriliğidir. Bu derece hastalığa sahip bebekler genellikle 1 yaşına ulaşmadan önce kaybedilir. Siyanoz yok denecek kadar azdır. Bebeğin kalbi büyük, belirgin, serttir ve üfürüm duyulur.
 • PS varsa pulmoner akım daha az olacağı için bebekte siyanoz görülür ve cildindeki koyuluk gittikçe artar. Ayrıca çomak parmak görülür.
 • Artmış pulmoer, vaskülarizasyon sağ arkus ve aortta görülebilmektedir.
 • Muayene için çekilen EKG’de sağ ventrikül hipertrofisi görülür. Ya da kombine olarak hipertrofi görülebilmektedir.
 • Fark edilemeyen ya da tedavi edilemeyen vakaların %75’i ilk 3 ila 12 ay arasında hayatını kaybetmektedir. Bu nedenle cerrahi işlem ilk 3 ay içerisinde gerçekleştirilmelidir. Eğer hastalık ilk 3 ay içerisinde tedavi edilemezse durum hayati risk taşıyacaktır.
 • Eğer PS varsa hasta belirtileri yetişkinlik dönemine kadar yaşayabilir. Ancak bu her hastanın yaşayacağı anlamına gelmemektedir. Zamanında gerçekleştirilen doğru tedavi yöntemi ile bu durum büyük ölçüde ortadan kalıdırlmaktadır.

Trunkus Arteriyozus Tedavisi Nasıl Gerçekleştirilir?

Trunkus arteriyozus gerçekleştirilen fiziki muayene ve tetkikler sonucunda tanı olarak hastaya konulur. Bunun ardından acılan cerrahi operasyona geçilmesi gerekmektedir. Çünkü kalp 3 ay içerisinde kişiyi yeterince destekleyemeyerek kişinin hayatını kaybetmesine neden olabilir. Eğer bir hasta bu sürede ameliyat edilemezde ilk 1 yıl içerisinde hayatını kaybedecektir. Bu nedenle gerçekleştirilen bu cerrahi operasyon büyük önem taşımaktadır.

Kişinin sahip olduğu hastalık tipine göre gerçekleştirilen tedavi yöntemi değişiklik göstermektedir. En iyi tedavi yöntemi kardiyoloğunuz tarafından belirlenecektir. Uygulanan bu cerrahi teknikler;

 • VSD’nin kapatılması: VSD kapatılarak büyük damar işlevini gerçekleştirecek hale getirilebilmektedir.
 • Pulmoner sisteme ait damarların ayrılması: Tek olarak gelişmiş pulmoner sistem damarları aorttan ikiye ayrılabilir. Böylece damarların sağ ve sol olarak normal bir biçimde çalışması sağlanabilir.
 • Tercihen homograft kondüit yerleştirilmesi: Sağ ventrikülle pulmoner arter bifürkasyonu arasına homograft kondüit yerleştirilmesi de kimi tipte büyük derecede etkinlik göstermektedir.
 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli