BİTKİ ÇAYI FAYDALARI NELERDİR? BİTKİ ÇAYI İLE KİLO VERMEK MÜMKÜN MÜDÜR?

Sıradaki içerik:

BİTKİ ÇAYI FAYDALARI NELERDİR? BİTKİ ÇAYI İLE KİLO VERMEK MÜMKÜN MÜDÜR?

e
sv

BRONŞEKTAZI

58 okunma — 09 Şubat 2023 10:52
Bronşektazi, brolışiarın elastik dokusunun ve kas yapısının bozulmasına bağlı olarak bronşların bir daha normal şeklini alamayarak şekilde oluşan bronş genişlemesi ve distorsiyonuclur.

Bronşektazi, brolışiarın elastik dokusunun ve kas yapısının bozulmasına bağlı olarak bronşların bir daha normal şeklini alamayarak şekilde oluşan bronş genişlemesi ve distorsiyonuclur.

Etyoloji: I 9. yy.ida tanımlanan ve yaygın olarak görülen hastalığın görülme oranı; günümüzde çocukluk dönemi enfeksiyonlannın kontrolü, sosyo-ekonomik şartlann dü-zelmesine  bağli olarak özellikle !,eli,z,ıniş ülkelerde azalmıştır. mekteGdüinr.iimüzde, tek taraflı ve bronşların alt kısımlarında bronşektazi daha çok görül-. Enfeksiyon, genellikle nazofarenjial floradaki bakterilerden kaynaklanır. Bu bakte-rıler, uzun süre hava yolları mukozasında normal savunma mekanizması ile birlikte den-igededir. Viral bir enfeksiyonda bu denge hızla bozulur, alevlenmeler gelişir. Bu da ka-le’ enfeksiyonlara ve kronik inflamasyona neden olur. Bronşektazi oluşumun da  üç mekanizma vardır: • Bronş liimeninin yabancı cisim ya da bening tömürle tıkanması, • Tüberküloz ya da fungusla enfekte olmuş bir lenf nodunun dıştan bronşa basın yapması, • Lober rezeksiyon sonrası hava yollarının bükülmesi, Bronşektazinin nedenleri arasında kont yatkınlık da söz konusudur (bronş ve bronş duvarındaki anomaliler).

 Bronşektad ye neden olan diğer faktörler: • Enfeksiyonlar (tüberküloz, boğmaca gibi), • Bağışıklık sistemindeki bozukluklar, • Çocukluk döneminde sıkgeçirilen solunum yolu enfeksiyonlandır. Belirti ve bulgular: • Kronik öksürük vardır. • Balgam çıkarma; özellikle sabahları çok fazla olarak çıkarılır. • Balgam, kötü kokulu ve pürülandır. • Balgam, bazen kanlı olabilir. • Nefes darlığı vardır. • Siyanoz olur. • Çomak parmak bulgusu vardır. • Ekspirasyonda zorlanma olur. • Alevlenme dönemlerinde hemoptizi vardır. • Göğüs ağrısı olur. • Yorgunluk vardır. Hastaların yaşam beklentileri azalmış,yaşam kaliteleri bozulmuştur. Hastalığın ği gelişebilir. seyri, bazen yıllarca aynı kalmakta ise de bazı hastalarda kısa sürede solunum, yettnezlik • Düz akciğer grafileriyle bronşektazi tanımlanamayabilir. Bilgisayarlı tomog-bilir. rafilerle rahatlıkla tanı konulabilir. Bronşektazi nedenini araştırmak için kanda immünglabilin G tiplendirrnesi yapılan Bronşektazide alevlenmeleri izlemek için eritrosit sediment aktif protein) gibi testler yararlı olmaktadır. Günümüzde tane için bronkoskopi ve bronkografiye fazla baş vurulmaktadır. Ancak gelişişse kaynağı a yapılabilir.

Tedavi ve bakımm: Postüral drenajla bronşların temizlenmesi, tedavinin önemli ba-samağichr- P°sttiral drenaida yer çekiminden yararlanarak hastanın sekresyonu boşaltıl-maya çalışılır. Hastanın bulunduğu ortamın nemli olması, perküsyon ve vibrasyon dre-nail kolaYlaştinr. Ayrıca hastaya bol sıvı verilerek sekresyonu rahat çıkarması sağlanır.Postüral drenai, hastalara fizyoterapistler tarafından  uygulanmalı ve aileye öğretil-Alevlenme dönemlerinde hastalara antibiyotikler başlanır. Ancak miks •bir enfeksi-yon söz konusuysa bu duruma göre antibiyotik tedavisi uygulanır. tedavisi uygulanır. Ağır vakalarda IV olarak antibiyotikler verilir. Enfeksiyon tekrarlarinda profilaktik İmmünglobilin eksikliklerinde bunların yerine konmasıyoluna gidilir. Ancak anaf-laktik reaksiyonlara karşı dikkatli olunmalıdır. Bronşektazili bölge sınırlıysa cerrahi tedaviye başvurulabilir. Yaygın bronşektazi-lerde cerrahi tedavi uygulanmaz. Ciddi hemoptizi ve kontrol edilemeyen enfeksiyonlar söz konusuysa paliatif olarak cerrahi rezeksiyon düşünülebilmektedir. Solunum yetmezliğine giden vakalarda akciğer transplantasyonu yapılmaktadır.

  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli