Bez Dermatiti Pişik Nedir ?

Sıradaki içerik:

Bez Dermatiti Pişik Nedir ?

e
sv

PLEVRA  HASTALIKLARI

40 okunma — 24 Şubat 2023 15:13
Plevra, toraksın iç duvar kısmını ve diyafragmayı •örten paryetal plevra ve akci-ğerleri loblar arasına da girerek saran viseral plevra olmak üzere iki yapraktan oluşmak-rtadzır. Solunum sırasında bu iki yaprak birbiri üzerinede kayar. Bu kaymayı sağlayan, se-ö yapıda bir sıvıdır. Plevra boşluğu sıvısı,

Plevra, toraksın iç duvar kısmını ve diyafragmayı •örten paryetal plevra ve akci-ğerleri loblar arasına da girerek saran viseral plevra olmak üzere iki yapraktan oluşmak-rtadzır. Solunum sırasında bu iki yaprak birbiri üzerinede kayar. Bu kaymayı sağlayan, se-ö yapıda bir sıvıdır. Plevra boşluğu sıvısı, 10-20 ml kadardır,proteinden yoksundur. Basıncı, atmosfer basıncından düşüktür. Paryetal kapillerden filtre olan sıvının fazlası, normal şartlarda viseral plevranın kapilleri tarafından emilir ve birikme olmaz. Plevral sıvının akışı, paryetal plevra plevra boşluğu viseral plevra şeklindedir.

PLEOREZİ (plörit) Plörezi, plevranın enflamasyonudur. Bu enflamasyon hem paryetal hem de viseral plevrayı kapsar. Etyoloji: Plörezinin oluşumu ve gelişimi tek başına değildir. Alt ve üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak gelişir. Pnömoni tüberküloz, kollajen hastalıklar, göğüs travması, pulmoner enfarktüs, pul-moner emboli, torakostomi ve metastatik kanser ile bağlantılı olabilmektedir

Belirti ve bulgular:  Kuru öksürük, • Ateş,  Hâlsizlik, • Soluk alıp verme ile artan ağrılar olur. Hasta soluğunu tuttuğunda ağrı azalır ya da çok az olur. Özellikle inspirasyonda, plevral zarların birbirine sürtü nmesine bağlı olarak bıçak saplanır gibi ağrı olur. •Yüzeysel solunum, solunum ağrıyı artırdığı için hastalar yüzeysel solunum yapar-lar. Plevralar arası sıvı oluşur

Tanı: Göğüs grafileri çekilerek konur. Ayrıca plevral sıvı, torasentez yapılarak ah, nır ve incelenir. Bal am çıkarılıyorsa balgam muayeneleri yapılır. Örneğin, hasta tüberküloz nelik yapılır. siyonu geçiriyor ve buna bağlı plörezi gelişmişse tedavi, tüberküloz enfeksiyonuna ek Tedavi: Plöreziyi oluşturan neden göre yapıl an Semptomlar giderilmeye çalışılır. Ağrıya karşı sıcak, soğuk uygulamalar analjezikler verilir.

Ampiyem, plevral kavitede pürülan sıvı toplanmasıdın (5) Etyoloji: Ampiyem genellikle alt solunum yollarına ait bir enfeksiyon sonrasında gelişir. Örneğin, pnömoni, akciğer apsesi, tüberküloz gibi. Ayrıca göğüs cerrahileri sonrasında, bıçak, kurşun yaralanmaları sonrasında, kom-şu organların enfeksiyonunun yayılmasıyla ampiyem gelişebilmektedir. Belirti ve bulgular: • Ateş (Yüksek ve bacaklıdır.), • İştahsızlık, kilo kaybı, • Gece terlemesi, • Plevral ağrı, • Öksürük, • Dispne, • Lökositoz vardır.

Komplikasyonları: Pnömotoraks, beyin apsesi, endokardit, fistül gelişebilir. Has•ta bol miktarda kokulu, iltihaplı bal am çıkarmaya başlar.

Tani: Akciğer grafileri ve torasentezle alınan sıvının incelenmesiyle konur. Tedavi: Biriken sıvı akciğerlere baskı yaparak, akciğerlerin genişlemesini engelle-mektedir. Tedavide amaç; sıvıyı azaltmak ve akciğerlerin rahat genişlemesini sağlamak-tır. Bunun için torasentez yoluyla sıvı boşaltılır ya da göğüs tüpü takılarak pürülan sıvı-plevral boşluğa verilebilir• nın drenajı sağlanir.

  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli