TERE OTU

Sıradaki içerik:

TERE OTU

e
sv

TRİXİSPİT YETMEZLİĞI

534 okunma — 28 Şubat 2023 16:19
Triküspit, kapağın tam olarak kapanamamasına bağlı olarak kanın sağ ventrikülde göllenmesi ile oluşan bir tablodur.

Triküspit, kapağın tam olarak kapanamamasına bağlı olarak kanın sağ ventrikülde göllenmesi ile oluşan bir tablodur.

Etyoloji: Çoğunlukla fonksiyonel bir hastalık olarak görülür. Romatizmal endokardit kapağı tutan kas1ann fonksiyonel bozukluğu, pulmoner hipertansiyon, sağ ventrikül

genişlemesi gibi nedenlerle gelişebilir.

Belirti ve bulgular: Karaciğerin büyümesine bağlı olarak sağ üst kadranda şiddet­li ağrı mevcuttur.

Parmaklar da çomaklaşma gelişebilir.Hastanın dudaklarında morarma, yaygın siyanoz görülür,

Sarılık vardır. Gastrointestinal sistemde kanamalar, ülserler oluşur. Asit meydana gelebilir. Ödem görülür.

Tam: Fizik muayene çok önemlidir, muayenede boyun venleri dolgundur. Hasta­nın steteskopla muayenesinde, triküspit yetmezliğine bağlı üfürüm duyulur. Radyolojik olarak teleradyografi yapılır. Teleradyografide sağ atrium genişlemeleri görülebilir. La­boratuvar tetkikleri ile kandaki bilirubin seviyesi belirlenir. Abdomen ultrasonografısi ile karaciğer genişlemeleri tespit edilir. EKG ve EKO yapılır.

Tedavi ve bakın: Triküspit yetmezliği çoğunlukla mitral ve aort kapak yetmezliği ile birlikte görülür. Bu nedenle cerrahi, yeterli sonucu vermeyebilir. Nedene yönelik te­davi uygulanmalıdır, genellikle neden, romatizmal hastalıklardır. İleri derece triküspit yetmezliklerinde kapak değiştirilir ve suni kapak takılır.

AORT STENOZU (Aort Darlirş)

Aort, sol vetrikülden çıkarak tüm vücuda oksijenden zengin kanı dağıtır. Aortun sol ventrikülden çıktığı yerde aort ağzını kapatan semilunar kapak bulunur. Semilunar ka­paklann darlığı sebebiyle aorta yeteri miktarda kan geçemez ve vücuda dağılamaz.

Etyoloji: Daha çok romatizmal endokardite rastlanır. Endokarditte semilunar ka­paklar yapışır, kalınlaşır, nedbeleşir. Çok defa kapaklarda şekil bozukluğuyia birlikte kalsifikasyon vardır. Kalsifikasyona bağlı olarak kapak hareketleri smırlanmış bir hâl

alır.

Belirti ve bulgular: Aort darlığının üç önemli belirtisi vardır. Bunlar:

  • Dispne,
  • Senkop (bayılma),
  • Anjina pektoristir.

 

  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli